senter for helse utdanning kjøp cialis student helse tjenester upenn

Foreninger

Norske Ortopediingeniørers Forening

www.ortho.nu
Svensk skoteknisk forening

Dansk Ortopædisk Selskab

SOIF.ORG
Svenske ortopedi ingeniørers forening

SOTF
Svensk ortopediteknisk forening

EFORT
Europeisk ortopedi forening

AMC
Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita ble stiftet høsten 1987 etter initiativ fra 15 voksne personer som har AMC.

Askim og Omegn Helsesportlag
Driver blant annet med boccia, curling, trim, sykkel og ski. Laget er tilknyttet Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund.

BURG-Telemark
Organisasjon for Barn og Unge med revmatisme – tilknyttet BURG-Norge og Norsk Revmatikerforbund (NRF).

Civitan Norge
Frivillig organisasjon av klubber som arbeider for så vel enkeltmennesker som for samfunnet generelt. Det legges spesiell vekt på å hjelpe mennesker med utviklingshandikap.

Foreningen for Barn med Hoftelidelser
Landsforening tilsluttet Norges Handikapforbund. Foreningen er et støtte- og kontaktorgan for familier som har barn med hoftelidelser.

Fotfeilforeningen
En forening for barn, unge og voksne med fotfeilstillinger som klumpfot, spissfot etc.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
FFO er en sammenslutning av organisasjoner som arbeider med ulike former av funksjonshemming.

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)

Furuset handikaplag, Oslo
Hovedoppgaven er tilgjengelighet og sosialt samvær. Laget arrangerer båtturer, bussturer og turer i skog og mark.

Handikappede Barns Foreldreforening
Tilknyttet Norges Handikapforbund.

Momentum
Forening for arm- og benprotesebrukere i Norge.

NHF Våler/Åsnes Handikaplag
Guide for handikappede om blant annet rettigheter og feriemuligheter, og orientering om handikaplagets arbeid i Våler og Åsnes.

Norges Handikap Forbunds Ungdom Bergen
For alle under 30 og over 12 år.

Norges Handikapfellesskap
Aktiviteter i, over og under vann for funksjonshemmede.

Norges Handikapforbund 
Norges Handikapforbund er en interesseorganisasjon som fremmer og forsvarer funksjonshemmedes interesser.

Norges Handikapforbund Bergen

Norges Handikapforbund i Aust-Agder
Her finner du kontaktinfrmasjon om NHF i fylket og en stor samling linker til nettsider om funksjonshemninger.

Norges Handikapforbund Møre og Romsdal

Norges Handikapforbund Sør-Trøndelag

Norges Handikapforbund Telemark

Norsk Dyspraksiforening
Kontakt- og støtteorgan for personer som har dyspraksi og for familier som har barn med dyspraksi.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Selvstendig liv AL
Prosjekt for utprøving av brukerstyrt personlig assistanse etter andelslagsmodellen i Trøndelag.

TAS Foundation
En organisasjon som presenterer informasjon om og bilder av amputerte som lever med et handikap. Hovedmålet er å hjelpe kreftpasienter og amputerte i hele verden.

Comments are closed.