Referat generalforsamling NOTF

Dato/ klokkeslett: 25 november 2021 kl. 1600

Sted: Sophies Minde ortopedi AS, Brynsveien 14 0667 OSLO

1. Godkjenning av innkallelse

 • Innkallelse godkjent uten kommentarer
  • Valg av møteleder /1 til å underskrive møteprotokoll sammen med møteleder
  • Møteleder: Jørgen Holte Sørlie
  • Skrive under protokoll: Godkjenning av årsberetning v/ leder
 • Årsberetning godkjent uten kommentarer
 • Godkjenning av regnskap Regnskap godkjent uten kommentarer God økonomi i foreningen
 • Valg av nytt styre
 • Ingen ønsket å stille til valg, dagens styre blir sittende. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlemmer
 • 6. Endring i vedtekter Jørgen Holte Sørlie Patricia Dawn Holm Nina Lystad Nanna Ritchie Daniel Thune /June Stensrud Øi
 • Styret ønsker å kunne holde generalforsamling digitalt da medlemsmassen er spredt rundt i hele Norge og det vil dermed bli enklere å få flere med på møtet. Styret undersøker muligheter/lover og regler. Tar en beslutning om dette på generalforsamling i 2022.

 

 • Agenda: Referat fra medlemsmøte 25 november 2021 Fagskoleutdanning for ortopediteknikere/ generell info om fagskoler: hvilke muligheter finnes Fagskolen i Viken og andre fagskoler har noen linjer som kan være interessante for ortopediteknikere. Det er samordnet opptak og det anbefales å sjekke dette hvis man ønsker litt videreutdanning. Det jobbes med å opprette fagskole med ortopediteknikker linje. Dette er et samarbeid mellom TOV, Stjørdal Fagskole og NOTF.
 • Kurs 2022 Det blir felleskurs NITO ortopedi og NOTF i november 2022. Kurset holdes i Trondheim. Har så smått begynt å jobbe litt med dette. Vi vil prøve å holde noen digitale kurs for våre medlemmer i løpet av våren. Kurskomiteen har begynt å jobbe med dette.
 • Samarbeid med SOTF • NOTF har startet et samarbeid med SOTF- muligheter for felleskurs og hospitering? Begge styrene ser fordelen av å dele erfaringer og ha et samarbeid.