Innkalling til generalforsamling i Norsk ortopediteknisk forening 2018

Generalforsamlingen blir avholdt: 7 november 2018 kl. 1700 på Sophies Minde Ortopedi

Dagsorden:

1.    Åpning av generalforsamling v/styreleder Jørgen Holte Sørlie

2.    Valg av møteleder og protokollunderskriver

3.    Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.    Årsberetning v/Jørgen Holte Sørlie

5.    Årsregnskap v/kasserer Nanna Ritchie

6.    Valg:

·      Sekretær

·      Styremedlem

 

Med vennlig hilsen for styret i NOTF

Nina Lystad

Sekretær

 

Medlemsmøte

Det vil bli avholdt medlemsmøte direkte etter generalforsamling

Saker:

1.     Lærekrefter på skolen: Ortopediteknikere inn på Rosenvilde

2.     Utplassering av elever, hvordan skal vi få fordelt dette utover de ulike verkstedene?

3.     Felleskurs på Lillestrøm i 2019

4.     Lærlingesamling 2019

5.     Eventuelt

Velkommen