Referat generalforsamling NOTF

Dato/ klokkeslett: 25 november 2021 kl. 1600
Sted: Sophies Minde ortopedi AS, Brynsveien 14 0667 OSLO

1. Godkjenning av innkallelse
• Innkallelse godkjent uten kommentarer

Valg av møteleder /1 til å underskrive møteprotokoll sammen med møteleder

Møteleder: Jørgen Holte Sørlie
Skrive under protokoll:
Godkjenning av årsberetning v/ leder
• Årsberetning godkjent uten kommentarer

Godkjenning av regnskap

Regnskap godkjent uten kommentarer
God økonomi i foreningen
Valg av nytt styre
• Ingen ønsket å stille til valg, dagens styre blir sittende.
• Leder Nestleder

Sekretær Kasserer Styremedlemmer

6. Endring i vedtekter
Jørgen Holte Sørlie
Patricia Dawn Holm
Nina Lystad
Nanna Ritchie
Daniel Thune /June Stensrud Øi
• Styret ønsker å kunne holde generalforsamling digitalt da medlemsmassen er spredt rundt i hele Norge og det vil dermed bli enklere å få flere med på møtet. Styret undersøker muligheter/lover og regler. Tar en beslutning om dette på generalforsamling i 2022.
Agenda:
Referat fra medlemsmøte 25 november 2021
Fagskoleutdanning for ortopediteknikere/ generell info om fagskoler: hvilke muligheter finnes

Fagskolen i Viken og andre fagskoler har noen linjer som kan være interessante for ortopediteknikere. Det er samordnet opptak og det anbefales å sjekke dette hvis man ønsker litt videreutdanning.
Det jobbes med å opprette fagskole med ortopediteknikker linje. Dette er et samarbeid mellom TOV, Stjørdal Fagskole og NOTF.
Kurs 2022

Det blir felleskurs NITO ortopedi og NOTF i november 2022. Kurset holdes i

Trondheim. Har så smått begynt å jobbe litt med dette.
Vi vil prøve å holde noen digitale kurs for våre medlemmer i løpet av våren.

Kurskomiteen har begynt å jobbe med dette.
Samarbeid med SOTF
• NOTF har startet et samarbeid med SOTF- muligheter for felleskurs og hospitering?

Begge styrene ser fordelen av å dele erfaringer og ha et samarbeid.