Generalforsamling 2023

Styret takker for oppmøte på Generalforsamlingen 2023