Medlemskontingent for 2023

Vi sender ut medlemskontingenten for 2023 i disse tider. Husk å betale denne når den kommer.