Skip to content

Ortopedi

Ortopedi (slik det ble kalt av Nicolas Andry i 1741) (fra gresk “orthos” = rak og “paidion” = barn) omhandlet i begynnelsen behandlingen av barn med skoliose (skjevhet i rygg). Det kalles også ortopedisk kirurgi og omhandler kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av frakturer (brudd) og andre skader på bevegelsesapparatet samt medfødte og arvelige deformiteter i bevegelsesapparatet.

NOTF

Vi er en liten forening med ca.170 medlemmer som tar oss av rent faglige saker. Vi er der for å bistå våre medlemmer med hjelp og veiledning i det som har med faget ortopedi å gjøre.

Det finnes flere elementer i Ortopediteknikerens virke: Sko, fotsenger, ortoser, ben proteser, arm proteser, korsetter mm.

Ortopediens historie

Ortopedi omhandlet i begynnelsen behandlingen av barn med skoliose (skjevhet i rygg). Det kalles også ortopedisk kirurgi og omhandler kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av frakturer (brudd) og andre skader på bevegelsesapparatet samt medfødte og arvelige deformiteter i bevegelsesapparatet.

Subspesialiteter er blant annet traumatologi, sportsmedisin, barneortopedi, håndkirurgi, ryggkirurgi, leddprotesekirurgi, reumatologisk kirurgi og leddkirurgi.

NOTF
NOTF