Skip to content

Ortopedi

Ortopedi (slik det ble kalt av Nicolas Andry i 1741) (fra gresk “orthos” = rak og “paidion” = barn) omhandlet i begynnelsen behandlingen av barn med skoliose (skjevhet i rygg). Det kalles også ortopedisk kirurgi og omhandler kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av frakturer (brudd) og andre skader på bevegelsesapparatet samt medfødte og arvelige deformiteter i bevegelsesapparatet.

NOTF

Vi er en liten forening med ca.170 medlemmer som tar oss av rent faglige saker. Vi er der for å bistå våre medlemmer med hjelp og veiledning i det som har med faget ortopedi å gjøre.

Det finnes flere elementer i Ortopediteknikerens virke: Sko, fotsenger, ortoser, ben proteser, arm proteser, korsetter mm.

Velkommen til generalforsamling Norsk ortopediteknisk forening

Fredag 11.11.22 kl. 1800 Clarion Hotel & congress Trondheim

 1. Åpning av møte v/leder Jørgen Holte Sørlie
 2. Valg av møteleder og to protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av årsberetning
 5. Godkjenning av årsregnskap
 6. Endring av statutten: Digital generalforsamling med stemmerett?
 7. Valg:
 • Sekretær
 • Nestleder 

Medlemsmøte direkte etter endt generalforsamling

 1. Videreutdanning/søknadsfrist til Trøndelag høyere fagskole
 2. Samarbeid med SOTF / tilbakemeldinger, innspill
 3. Nye læreplaner fagprøve/teorieksamen
 4. Lærlinger
 5. Felleskurs NOTF/NITO
 6. Hvor står ortopediteknikeren i faget om 10 år?
 7. Oppdatert medlemsregister

Velkommen😊

Ortopediens historie

Ortopedi omhandlet i begynnelsen behandlingen av barn med skoliose (skjevhet i rygg). Det kalles også ortopedisk kirurgi og omhandler kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av frakturer (brudd) og andre skader på bevegelsesapparatet samt medfødte og arvelige deformiteter i bevegelsesapparatet.

Subspesialiteter er blant annet traumatologi, sportsmedisin, barneortopedi, håndkirurgi, ryggkirurgi, leddprotesekirurgi, reumatologisk kirurgi og leddkirurgi.

NOTF
NOTF