KURS FOR MEDLEMMER AV NOTF & LÆRLINGER. 8-9 mars

 

Påmeldings frist er ute.

 

Kurset vil foregå på verkstedet til Sophies Minde Ortopedi & Ortopediteknikk avd. Oslo

Lærling og veiledersamling, samt medlemsmøte på fredagen

Foreløpig program lørdag med omhandlende temaer er: Se vedlegg.

Ved spørsmål ta kontakt med: emma.skjonhaug@ortopediteknikk.no